HANNA ANTCZAK RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWYUCZESTNIK SYSTEMU AMRON
Strona główna

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego  HANNY ANTCZAK  prowadzi doradztwo inwestycyjne, wykonuje wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, dla potrzeb m.in.: zabezpieczenia kredytu bankowego banków, jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miast i gmin) oraz przedsiębiorstw. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny przyjetymi Uchwałami Krajowej Rady Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy poszanowaniu zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

Hanna  Antczak jako rzeczoznawca majątkowy jest od dwóch kadencji biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Nasza Kancelaria jest uczestnikiem SYSTEMU ANALIZ I MONITOROWANIA RYNKU OBROTU NIERUCHOMOSCIAMI (AMRON) przy Związku Banków Polskich.
 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych www.ptrm.pl.
 

Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony wizją lokalną oraz szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny.


Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości
i stanowi dokument urzędowy.

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Nasze operaty charakteryzują się dużą czytelnością, przejrzystością i estetyką. Dbając o bezpieczeństwo Klientów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej - Polisa PZU SA.


Zapraszam do zapoznania sie naszą ofertą.


Hanna Antczak
Rzeczoznawca Majątkowy
upr. zawodowe nr 4021

 


 
Strona główna
Usługi
Licencje i certyfikaty
Przydatne linki
Kontakt do mnie