Oferujemy usługi w zakresie:

Wyceny środków technicznych w szczególności linii technologicznych, maszyn, wyposażenia w celu:

 • określenia udziału w majątku przedsiębiorstwa;
 • oszacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiębiorstw;
 • ustalenia wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych;
 • oszacowania wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu;
 • oszacowania wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, licytacji;
 • oszacowania wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej;
 • oszacowania wysokości szkody całkowitej dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego;
 • ustalenia podstaw dla potrzeb podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji, zakupu;
 • określenia opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży);
 • uzyskanie elementów informacji składowych dla sporządzenia analiz ekonomicznych i finansowych;
 • oszacowania hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego;
 • oszacowania wartości godziwej przy braku wartości rynkowej, np. wobec braku rynku pierwotnego i wtórnego.

Działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Na indywidualne zlecenie wykonujemy usługi na obszarze całego kraju.

Każda wycena sporządzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, najwyższą starannością, profesjonalnie i terminowo. Poprzedza ją kompleksowe badanie rynku poparte rzetelną analizą z wykorzystaniem metod statystycznych.
Doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki i stałego pogłębiania wiedzy oraz możliwości wymiany specjalistycznych opinii przekłada się na opracowanie rzetelnych i profesjonalnych wycen.

Jacek Antczak

Rzeczoznawca ds. wyceny środków technicznych i megaukładów technicznych.

Uprawnienia zawodowe nr 1440 uzyskane w Centrum Edukacji Techniczno-Ekonomiczej BOMIS®.

Od 2015 roku jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.