Oferujemy usługi w zakresie:

Wyceny nieruchomości:

  • komercyjnych: handlowych, usługowych, biurowych, magazynowych i przemysłowych (również całe przedsiębiorstwa);
  • gruntów niezabudowanych: budowlanych, rolnych, rekreacyjnych, inwestycyjnych;
  • nieruchomości zabudowanych: domów mieszkalnych, budynków rekreacyjnych, gospodarczych i innych;
  • nieruchomości lokalowych;
  • ograniczonych praw rzeczowych, w tym określenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i bezumowne korzystanie z gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Pomocy w ustaleniu i regulowaniu stanu prawnego nieruchomości

Analizy rynku nieruchomości

Porad związanych z rynkiem nieruchomości

CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

UCZESTNIK SYSTEMU AMRON

Działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Na indywidualne zlecenie wykonujemy usługi na obszarze całego kraju.

Każda wycena sporządzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, najwyższą starannością, profesjonalnie i terminowo. Poprzedza ją kompleksowe badanie rynku poparte rzetelną analizą z wykorzystaniem metod statystycznych.
Doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki i stałego pogłębiania wiedzy oraz możliwości wymiany specjalistycznych opinii przekłada się na opracowanie rzetelnych i profesjonalnych wycen.

Dbając o bezpieczeństwo Klientów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej – Polisa PZU SA.

Hanna Antczak

Rzeczoznawca majątkowy.

Uprawnienia zawodowe nr 4021 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Od 2003 roku prowadzę własną kancelarię zajmującą się kompleksową obsługą rynku nieruchomości.

W 2008 roku ukończyłam specjalistyczny kurs "Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych" zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Od 2010 roku jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Od 2010 roku współpracuję z Centrum AMRON - profesjonalnym ośrodkiem analityczno-badawczym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, działającym w ramach struktury organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. powstałym z inicjatywy Związku Banków Polskich.

W 2010 roku po ukończeniu kursu specjalistycznego zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich uzyskałam certyfikat (nr 93/2010) w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczania wierzytelności kredytowych.

Od 2013 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych skupiającego najwyższej klasy specjalistów wyceny nieruchomości z całej Polski. W grupie zawodowych przyjaciół wymieniamy się doświadczeniami warsztatowymi. Dzielimy się swoją pracą, jej wynikami, analizami. Realizujemy swoje cele w codziennym kontakcie, wspólnej nauce, wzajemnej pomocy.

Specjalizuję się w wycenie wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu w trybie art. 3051 kodeksu cywilnego i bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe w związku z obciążeniem nieruchomości urządzeniami infrastruktury technicznej.

Mam duże doświadczenie w wycenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz określaniu wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, możliwych do odliczenia od zaktualizowanej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z art. 77.4 i następnymi ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się poprzez publikację artykułów w biuletynach Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.